30 Novembra, 2022

Busovacki.ba

Busovacki.ba – NAŠA BUSOVAČA!

BUSOVAČA: Izgradnja betonske dionice u selu Dobraljevo

Na svom Fcebook profilu, Harisa Brkić napisala je sljedeće:

Ovim putem i mi pozivamo sve koji su u mogucnosti, da na bilo koji nacin pomognu u izgradnji ove dionice.

busovacki.ba