1 Decembra, 2022

Busovacki.ba

Busovacki.ba – NAŠA BUSOVAČA!

Busovača: Vijeće mladih organizuje edukativnu radionicu

U srijedu, 28.07.2021 godine Vijeće mladih Općine Busovača, sa početkom u 13.00h, organizuje edukativnu radionicu za mlade sa područja naše Općine. Tema radionice jeste upoznavanje mladih sa radom i svrhom Vijeća mladih i Zakonom o mladima, a održat će se u zgradi Općine. Edukatori/ice na radionici će biti članovi Vijeća Mladih Federacije Bosne i Hercegovine.


Svi zainteresovani, iz kategorije mladih, mogu se prijaviti na radionicu preko online obrasca: link.

Podsjećamo, mladi u Bosni i Hercegovini su osobe u dobi od 15 do 30 godina.


Fotografija: Vijeće mladih općine Busovača/FB

“Vijeće mladih FBiH predstavlja otvorenu platformu gdje mladi mogu svoje probleme i potrebe jasnije i glasnije artikulisati prema onima koji treba da kreiraju okruženje za zdrav rast i razvoj mladih.

Krovna smo predstavnička struktura mladih prepoznata Zakonom o mladima Federacije BiH koja okuplja preko 100 omladinskih udruženja 

Kroz svoju strukturu okupljamo veliki broj omladinskih organizacija na području Federacije BiH, a kroz svoj način rada osiguravamo da mladi u potpunosti odlučuju o njima važnim pitanjima.” – kažu na zvaničnoj web stranici Vijeća mladih FBiH.

Vijeće mladih u Busovači, osnovano je 9. januara 2013. godine.