1 Decembra, 2022

Busovacki.ba

Busovacki.ba – NAŠA BUSOVAČA!

Javni poziv za učešće u Programu pomoći u obavljanju pripravničkog staža

Javni poziv za učešće u Programu pomoći u obavljanju pripravničkog staža kroz rad sa ili bez zasnivanja radnog odnosa povratnika sa VSS na području općine Busovača.

busovacki.ba