30 Novembra, 2022

Busovacki.ba

Busovacki.ba – NAŠA BUSOVAČA!

Koronavirus skratio životni vijek ljudi

Do sada je zabilježeno više od četiri miliona smrtnih slučajeva izazavanih koronavirusom.

U većini zemalja životni vijek skraćen je više kod muškaraca nego kod žena.

Dužina životne dobi skraćena je pojavom koronavirusa za više od šest mjeseci u poređenju sa 2019. godinom, i to u 22 od 29 zemalja analiziranih u studiji koja je obuhvatila Evropu i Ameriku.

Pandemija Covida-19 skratila je životni vijek i u 2020. godine, i to u najvećem obimu od Drugog svjetskog rata.

Tako je životni vijek američkih muškaraca “pao” za više od dvije godine, pokazala je studija koju je objavio Oksford. Skraćen životni vijek mogao bi biti povezan sa smrtnim slučajevima od kovida 19, ističu istraživači.

Do sada je zabilježeno više od četiri miliona smrtnih slučajeva izazavanih koronavirusam.

  • Činjenica da naši rezultati ističu veliki uticaj koronavirus na skraćen životni vijek pokazuje da je pandemoja bila razarajući šok za mnoge zemlje – ističe ljekar Ridi Kašjap, koja je jedan od vodećih autora rada objavljenog u Međunarodnom časopisu za epidemiologiju.

U većini zemalja životni vijek skraćen je više kod muškaraca nego kod žena.

Najveći pad je kod američkih muškaraca čiji je očekivani životni vijek kraći za 2,2 godine u odnosu na 2019. godinu. Sveukupno, muškarcima je koronavirus oduzela, u prosjeku, više od godine dana života u 15 zemalja, a ženama u 11 zemalja.

Izvor: Avaz.ba