23 Septembra, 2023

Busovacki.ba

Objektivno i na vrijeme!

Prof. dr. Ćazim Hadžimejlić novi je predsjednik Tarikatskog centra u BiH

Prof. dr. Ćazim Hadžimejlić izabran je za predsjednika Tarikatskog centra u Bosni i Hercegovini, nakon što je krajem marta preminuo dotadašnji predsjednik šejh Sirrija ef. Hadžimejlić. Ćazim Hadžimejlić, je profesor na Akademiji likovnih umjetnosti i Filozofskom fakultetu u Sarajevu.

Rođen je 1964. godine u Zenici. Godine 1991. diplomirao je na Univerzitetu “Mimar Sinan” u Istanbulu, na Fakultetu primjenjenih umjetnosti. Postdiplomski studij i magistarski rad (kaligrafija) odbranio je na Univerzitetu Marmara u Istanbulu 1994. godine. Doktorirao je na Univerzitetu Mimar Sinan, 1997. na Odsjeku “Nauka o historiji umjetnosti i arheologiji” na kojem je proveo deset (1992.- 2002.) godina kao predavač na Odsjeku “Umjetnost knjige, konzervacija i

Od 2002. godine predaje na Univerzitetu u Sarajevu, Akademija likovnih umjetnosti, a od 2005. godine predaje na Filozofskom fakultetu na odsjeku za Historiju, na katedrama za Historiju umjetnosti i Arheologiju.

Dr Hadžimejlić do sada je ostvario 48 samostalnih i 78 kolektivnih izložbi, dobitnik je 16 stručnih priznanja, te brojnih nagrada, zahvalnica i plaketa za doprinos nauci, očuvanju i zaštiti kulturne baštine. Sudjelovao je na brojnim konferencijama, simpozijumima, od kojih je i sam organizovao mnoge simpozijume, izložbe, promocije i dr.

Aktivno je angažiran i na sakupljanju, objedinjavanju, prevođenju i publiciranju vrijedne pisane građe. Objavio je 43 stručna i naučna rada, potom preveo knjigu sa osmanskog (turskog) na bosanski jezik, “Basri Baba Nefesleri – Hasan Basri Tapdik Baba,” (Yedi Iklim, Istanbul) 2001. godine.

Autor je tri enciklopedijska izdanja: “Umjetnost islamske kaligrafije”, Sarajevo, 2009. godina, koja je dobila pet različitih nagrada u Bosni i Hercegovini i van zemlje; potom “Umjetnost islamskog knjigovestva,” 2011. godina i “Ebru umjetnost slikanja na vodi,” 2015. godina.

Član je Udruženja likovnih umjetnika Bosne i Hercegovine – ULUBIH od 2008. godine.

Preuzeto sa: faktor.ba