29 Novembra, 2023

Busovacki.ba

Objektivno i na vrijeme!

Donosi li pobjedu na izborima lična popularnost ili stranačka podrška

Foto: Klix.ba

Popularani pojedinac ili stranačka infrastruktura, pitanje je ko više doprinosi ukupnom rezultatu na izborima i da li pojedinci koji su ostvarili veliki broj glasova te rezultate mogu ponoviti i po napuštanju političke stranke kojoj su pripadali.

Na općim izborima 2022. godine niz političara će nastupiti sa drugim političkim opcijama u odnosu na izbore 2018. godine. Neki od njih su na izborima 2018. godine osvojili na hiljade, pa čak i desetine hiljada glasova. Postavlja se pitanje da li će takve rezultate moći ostvariti i pod drugim stranačkim obilježjima.

Jedan od pojedinaca koji će nastupiti sa novom strankom je nekadašnji predsjednik kantonalnog odbora SDP Tuzla Enver Bijedić. Bijedić je zbog neslaganja sa rukovodstvom SDP-a nakon Općih izbora 2018. godine napustio SDP i formirao novu političku stranku Socijaldemokrate Bosne i Hercegovine. Kao kandidat SDP-a za Parlamentarnu skupštinu Bosne i Hercegovine, Bijedić je osvojio 18.758 glasova.

Nekoliko pojedinaca koji su imali vodeće stranačke funkcije napustilo je i Stranku demokratske akcije (SDA). Denis Zvizdić bio je potpredsjednik i član Predsjedništva SDA do 2019. godine kada je prešao u novu stranku Narod i Pravda. Kao kandidat SDA za državni Parlament, Zvizdić je osvojio 38.506 glasova. SDA je napustio i Aljoša Čampara, član Predsjedništva ove stranke i prešao u Narod i pravdu. Kao kandidat za Skupštinu Kantona Sarajevo, Čampara je osvojio 10.838 glasova.

Politički transfer je izvršio i načelnik općine Novi Grad Sarajevo Semir Efendić. Efendić je kao kandidat za Skupštinu Kantona Sarajevo 2018. godine ispred SDA osvojio 30.724 glasa, a na lokalnim izborima za načelnika 2020. godine dobio je 21.100 glasova. Efendić je napustio SDA i postao predsjednik Stranke za Bosnu i Hercegovinu.

Nihad Čolpa, bivši predsjednik Građanskog saveza, nastupio je na izborima 2018. godine na listi koalicije DF-GS za Parlament Federacije Bosne i Hercegovine i osvojio 2.777 glasova. Čolpa je nakon napuštanja GS-a, osnovao Zeleni pokret i na ovim izborima nastupa kao kandidat za Parlament Bosne i Hercegovine.

U novoj političkoj opciji okušati će se i Damir Nikšić. Nikšić je na listi SDP-a za Skupštinu Kantona Sarajevo 2018. godine dobio 4.566 glasova i uspio da prebaci cenzus od 20 posto za napredovanje unutar stranačke liste. Na lokalnim izborima 2020. godine kao nosilac liste za Općinsko vijeće Centar, Ekološkog slobodarskog pokreta “ESPO” dobio je 368 glasova. Na Općim izborima 2022. godine Nikšić je kandidat Naše stranke za Parlament Federacije BiH.

Profesor na Fakultetu političkih nauka u Sarajevu Elmir Sadiković kaže kako je Bosna i Hercegovina država nekonsolidovanog političkog pluralizma i društvo zaostale političke kulture u odnosu na razvijene evropske zemlje.

“Proporcionalni izborni sistem uz nizak izborni prag od tri posto (koji bi se morao povećati) doprinosi neracionalnom fragmentiranju političkog organizovanja. Preko 90 posto političkih stranaka nema prepoznatljiv politički identitet i stabilno biračko tijelo. Iz tog razloga svoju kampanju nužno zasnivaju na prepoznatljivim pojedincima, u pravilu stranačkim liderima. Uspjeh tih stranaka, kao i vijek njihovog trajanja, je srazmjeran političkoj popularnosti stranačkog lidera u datom trenutku”, kaže Sadiković.

Sadiković pojašnjava da ideološka identifikacija birača sa nekom strankom u Bosni i Hercegovini nije ni približno čvrsta kao je to slučaj u razvijenim evropskim zemljama u kojima stranke imaju jasnu ideološku profilaciju.

“Iz tog razloga se značajan broj birača u Bosni i Hercegovini identificira sa pojedincima. Osnova te identifikacije je popularnost pojedinca, bez obzira na izvor te popularnosti ili njegove/njene stvarne političke kompetencije”, stav je Sadikovića.

“Političke stranke naravno čine ljudi. I u zemljama zapadne Evrope političke stranke imaju prepoznatljive pojedince i lidere sa kojima se birači identificiraju. Međutim, mišljenja sam da u našoj političkoj stvarnosti mnogi pojedinci precjenjuju svoje stvarne mogućnosti i političke domete, zanemarujući važnost stranačke infrastrukture u izbornom procesu”, zaključuje Sadiković.

Preuzeto: Klix.ba