29 Februara, 2024

Busovacki.ba

Objektivno i na vrijeme!

Dr. Samir Vildić se vratio iz Turske u rodnu Kalesiju: Otvorio bilioteku, pokrenuo firmu, investira u BiH


Kada neko iz našeg naroda ostvari veliki uspjeh u razvijenijim podnebljima ovog dunjaluka, rijetkost je da se ta osoba odluči vratiti u Bosnu i Hercegovinu, uhvati se u koštac sa svim problemima koji muče ovo društvo, otvori biblioteku u svom rodnom selu, pokrene kompaniju i trudi se svim snagama privući strane investitore kako bi bio baš poput onog vrijednog mrava iz priče o Sulejmanu a.s., koji je u toj hikaji velike mudrosti rekao “Neka se zna na čijoj sam strani”. Samir Vildić je na strani naše domovine, na strani svojih sunarodnjaka koje nije zaboravio tokom 17 godina boravka, školovanja i izgradnje u Turskoj.

Motiviran znanjem, Samir posjeduje i doktorat, te dvije titule magistra, i radnim iskustvom, osnovao je dvije firme u BiH čiji se osnovni model poslovanja zasniva na privlačenju stranih investitora u BiH.

U svom rodnom selu Hemlijaši kod Kalesije, otvorio je i seosku biblioteku “Mustafa Busuladžić” u kojoj provodi mnogo vremena, a sama biblioteka sada broji više od 11.000 knjiga.

U okviru kompanije BPI (Bosnia Partnershih Investment) osnovali su investicijski fond, u kojeg se povlači 10 posto sredstava od ukupne dobiti ove firme, kao i donacija partnera. Sredstva se koriste za stimulisanje projekata mladih poduzetnika za pokretanje vlastitog biznisa. Osnovni cilj i ideja BPI Investicijskog fonda je pružiti šansu mladima da pokrenu svoj biznis i na taj način doprinesu sebi i lokalnoj zajednici u kojoj žive.

Preuzeto: senzor.ba (17/09/2021)