24 Septembra, 2023

Busovacki.ba

Objektivno i na vrijeme!

Počeo upis novih članova u karate klub ”BUNKAI”

Karate klub ”BUNKAI” poziva na novi upis mladih, ovaj put u dvorani osnovne škole ”Kaćuni” u Kaćunima i u Omladinskom domu u Lugovima.

Termini u OŠ ”Kaćuni”

Utorak, četvrtak i petak u 18:30

Termini u Omladinskom domu

Ponedeljak, srijeda i petk u 18:00

Kontakt za upis

Srebrenica Nermin (062-650-118)

Smaka Edin (060-345-43 16)