4 Marta, 2024

Busovacki.ba

Objektivno i na vrijeme!

Poučne izreke o braku iz Sarajevskog lista, 1882. godina

“Narodna nošnja sarajevskog koja” Sarajevo, 1970. godina

U Sarajevskom listu od 30.04.1882. godine objavljen je tekst pod nazivom “Poučne izreke o braku”. U tekstu se nalazi dvadeset i pet izreka o braku, a prvih deset donosimo vam u nastavku.

  • Prenagliti u ljubavi, znači ubiti buduću sreću svoju; čekati, čekati i opet čekati – to je vrlina nad vrlinama, vještina nad vještinama, tajna nad svijem tajnama. Čekanjem se potire ćudljivost u čovjeka a jača prava ljubav; ubija se lažna ljubav a čini da prava bude džinovska.
  • Oženiti se samo radi zdravlja, to je ponekad to isto, kao kad bi se neko utopio, da ugasi žeđ.
  • Oženiti se ili udati; da se tijem drugome prkosi – znači ubiti sebe samoga.
  • Oženiti se samo s toga, da se ima lijepa žena, to je kao kad bi neko po skupe pare kupio komad zemlje, da otalen gleda u nebo, koje svakom pripada.
  • Oženiti se samo s toga, da čovjek imade ono što je nužno, znači tapkati golijem nogama po snijegu a pri tom jesti šećerlame.
  • Ako mlada cura misli, da će učiniti junačko djelo, ako se uda za čovjeka nemila, samo da usreći roditelje svoje, onda se vara ljuto. Nikakav očinski ugled, nikakav majčinski blagosdov ne more naknaditi ljubav, i od takvijeh junakinja često bivaju – preljubnice.
  • Nije nikakvo čudo što na svijetu imade veoma malo dobrijeh brakova, jer da brak bude potpun, za to se hoće puno i rijetkijeh načina, pak treba velike vještine ili neobične sreće, da se svi ti začini pomiješaju taman kako valja.
  • Udati se samo zato, što svaka žena valja pošto-poto da se uda, to je najgluplja i najopasnija predrasuda.
  • Znati da je prodata i kupljena, to mora da je za ženu veće poniženje, nego li ako ne dobije čovjeka.
  • Oženiti se samo radi bogaštine, to je podlo a ujedno – plodna fabrika za rogove.

Preuzeto: Tradicija Bošnjaka/IG (08/09/2021)

Sarajevski list su bile novine iz Sarajeva. Izlazio je na srpskom jeziku utorkom, četvrtkom i subotom. Izlazio je od 1878. godine do 1918. godine. Od 1878. do 61. broja 1881. izlazio je pod naslovom “Bosansko-hercegovačke novine” kao službeni list Zemaljske vlade BiH i bile su prve službene novine u BiH nakon dolaska Austro-Ugarske.