21 Maja, 2024

Busovacki.ba

Objektivno i na vrijeme!

Javni konkurs za popunu radnih mjesta u KPZ Zenica

Javni konkurs za popunu radnih mjesta namještenika, Kazneno popravni zavod zatvorenog tipa Zenica, objavljeno u Oslobođenju, 17.8.2022. godine a konkurs traje 15 dana.

Kazneno-popravni zavod zatvorenog tipa Zenica traži čak 5 radnika i to na sljedećim poslovima:

  1. – Viši referent kuhar u Odsjeku za osuđeničku kuhinju, pekaru, radionice i ekonomat Sektora za pravne i opće poslovne (3 izvršioca)
  2. – Viši referent medicinski tehničar u sektoru za poslove zdravstvene zaštite

Javni oglas za prijem na neodređeno vrijeme uz probni rad od 3 mjeseca.

Kandidati su dužni priložiti:

  • lično potpisanu prijavu na Javni oglas
  • Kraću biografiju
  • diplomu o završenoj školi
  • uvjerenje o državljanstvu (ne starije od 6 mjeseci)
  • izvoz iz matične knjige rođenih
  • ovjerenu izjavu da u posljenje dvije godine od dana objavljivanja Javnog oglasa nije otpuštan iz organa državne službe kao rezultat disciplinske kazne na bilo kojem nivou vlasti u Federaciji odnosno u Bosni i Hercegovini
  • ovjerenu izjavu kandidata da nije obuhvaćen odredbom IV 1. ustava BiH

Izvor: Oslobođenje