20 Jula, 2024

Busovacki.ba

Objektivno i na vrijeme!

Na današnji dan rođen Johan Gadolin, finski hemičar, fizičar i mineralog

Johan Gadolin je bio finski hemičar, fizičar i mineralog. Gadolin je otkrio hemijski element itrij. Također, smatra ga se osnivačem finskog hemijskog istraživanja, uz činjenicu da je bio drugi držalac Kraljevske akademije u Turku.

Johan Gadolin (5. juni 1760. – 15. august 1852.)

Gadolin je postao poznatim kada je otkrio prvi rijetki zemni element. 1792. godine Gadolin je primio uzorak crnog i teškog minerala pronađenog u kamenolomu švedskog sela Ytterby, nedaleko od Stockholma. Pomnim pokusima, izolirao je rijetki zemni oksid koji je kasnije nazvan itrija. U tom je mahu izolirao i itrijev trihidroksid. Itrija, ili itrijev oksid, bio je dotad prvi poznat spoj rijetkih zemnih elemenata, tada smatran elementom. Rad je objavljen 1794. godine.

Mineral koji je Gadolin proučavao, nazvan je gadolinitom 1800. godine. Pronalazači elementa gadolinija i njegova oksida gadolinija imenovali su otkriveno po Gadolinu.