23 Septembra, 2023

Busovacki.ba

Objektivno i na vrijeme!

Ministarstvo obrane BiH finalizira prijedlog izmjena Zakona o službi u OS BiH

Prezentaciji prijedloga teksta Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o službi u OS BiH prisustvovao je ministar odbrane BiH Sifet Podžić.


Radni tim Ministarstva odbrane Bosne i Hercegovine za analizu koncepta prijema u vojnu službu u Oružane snage BiH prezentirao je finalizaciju prijedloga Zakona o službi OS BiH, čijim bi se zakonskim usvajanjem olakšao prijem u službu OS BiH, omogućio lakši i pravedniji postupak prelaska djelatnih vojnih osoba u više kategorije službe te pomogla bolja kadrovska popunjenost Oružanih snaga BiH, saopćio je Ured za odnose s javnošću Ministarstva odbrane BiH.

Prezentaciji prijedloga teksta Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o službi u OS BiH prisustvovao je ministar odbrane BiH Sifet Podžić sa zamjenicima Mijom Krešićem i Mirkom Okolićem, sekretar MO BiH Muhamed Smajić, pomoćnik ministra odbrane BiH za personal Sead Muratović, načelnik Zajedničkog štaba OS BiH general-pukovnik Senad Mašović za zamjenicima general-bojnicima Ivicom Jerkićem i Gojkom Kneževićem te generali Tomo Kolenda i Radovan Ilić, kao i ostali visoki dužnosnici MO i OS BiH. U radu stručnog tima sudjelovao je i pravni savjetnik NATO Štaba Sarajevo Dario Šikuljak.https://imasdk.googleapis.com/js/core/bridge3.485.1_en.html#goog_1719243636Volume 0% 

Predložene izmjene zakona

Predložene izmjene zakona, propisa i procedura, definirane nakon više radnih sastanaka i stručnih radionica koje je podržao i NATO Štab Sarajevo, obuhvaćaju osam područja. Pojam kandidata na obuci od sada bi se odnosio samo na eksterne aplikante, odnosno one koji se prijavljuju izvan sustava. Interni aplikanti bi zadržali svoj status djelatne vojne osobe, što sada nije slučaj.

Redefiniranjem pojma obuke i starosne granice za prijem, kao i određivanjem novih uvjeta u postupku, javni oglas bio bi stalno otvoren i građani bi se mogli prijaviti za službu u OS BiH u svako doba, dok bi se starosna granica za prijam dočasnika i časnika podigla na navršenih 39 godina života. Rješavanjem statusa internih kandidata djelatne vojne osobe u postupku prijama u dočasnike i časnike zadržale bi svoje profesionalne ugovore i status do svršetka obuke.

Motivacijski faktor

Uređenjem metoda i načina prijema ukinuo bi se uvjet prijema u početnom (najnižem) činu za djelatne vojne osobe. Time bi se deficitarnim specijalistima omogućio prijam i u višem činu. Predloženim izmjenama bi se uvela nova stanja djelatnih vojnih osoba i unaprijedile procedere prestanka službe. Također, radni tim zaključuje da ove izmjene Zakona neće zahtijevati bitno povećanje financijskih izdataka.

U raspravi nakon prezentacije, ministar Podžić je pohvalio prijedloge i čestitao stručnom timu na provedenim analizama i finaliziranju prijedloga. Pozvao je sve sudionike procesa da budu i dalje odgovorni u konačnoj pripremi prijedloga za upućivanje u zakonodavnu proceduru.

General Mašović je izrazio uvjerenje da će predložene izmjene biti nov motivacijskih faktor i stvoriti natjecateljski duh za prevođenje djelatnih vojnih osoba u više kategorije službe, što će pomoći unaprijeđenju kadrovske popune OS BiH, saopćio je Ured za odnose s javnošću Ministarstva odbrane BiH.

Preuzeto: avaz.ba (21.10.2021.)