20 Jula, 2024

Busovacki.ba

Objektivno i na vrijeme!

JU Gradska ljekarna – apoteka Busovača u potrazi za magistrom/icom farmacije

Javna ustanova Gradska ljekarna – apoteka Busovača raspisala je konkurs za prijem magistra/ice farmacije (VSS) u radni odnos na određeno vrijeme – godinu dana sa mogućnošću produženja ugovora.

Kratki opis poslova na radnom mjestu:

  • precizno izdavanje lijekova i drugih ljekovitih preparata uz provjeru ključnih parametara pri izdavanju, kao i informisanju pacijenata o deficitarnim lijekovima, informiše pacijente o lijekovima i savjetuje ih o sigurnoj i racionalnoj upotrebi istih, dokumentira i rješava eventualne medikacijske greške koje mogu ugroziti pacijenta, preuzima odgovornost za pružanje adekvatnih i potrebnih informacija pacijentu;
  • učestvuje u procesima vezanim za usklađenost zaliha u ljekarni/apoteci sa realnim potrebama, vodi računa o deficitarnosti ili eventualnom otpisu artikala na način da ih smanjuje u najvećoj mogućoj mjeri;
  • podržava timski rad u ljekarnoj/apoteci imajući u vidu značaj pozitivne atmosfere i kvalitetne komunikacije za proces rada kao i na zadovoljstvo uposlenika i korisnika usluga ljekarne/apoteke;
  • pri radu sa pacijentima poštuje etička načela, a pri radu poštuje načela diskrecije i tajnosti podataka, odgovara za vlastite postupke i obavlja i druge poslove iz svog djelokruga rada po nalogu direktno nadređenog.

Ostatak konkursa za radno mjesto magistra/ice farmacije u JU Gradska ljekarna – apoteka Busovača pogledajte u prilogu.