24 Septembra, 2023

Busovacki.ba

Objektivno i na vrijeme!

Da li je dovoljno opravdanje “nemam glasa za to”?

Preuzeto: Muamer Kameric

Danas imamo mnogo toga na raspolaganju od tehničkih pomagala, u smislu lakšeg učenja ezana.

“Pusti” kaže CD… Umjesto da slušamo što više ‘živih’ ezana, za rezultat imamo, to da munare više međusobno ne ‘razgovaraju’ a samim tim i cjelokupni ambijent (atmosfera) biva kontaminirana jer nema ništa da je štiti i pročišćava…Svakako za razmisliti jer opasnost je u falsifikovanju ibadeta.Muavija b. Ebu Sufjan, radijallahu anhu, prenosi da je čuo Allahovog Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, kako kaže: “Mujezini će, između svih ljudi, na Sudnjem danu imati najduže vratove.” (Muslim, br. 387)U komentarima se navodi nekoliko tumačenja ovog hadisa:Na Sudnjem danu, kad će usljed nesnosne vrućine ljudi stajati oborenih glava, iscrpljeni i žedni, mujezini će stajati ponosito, uzdignutih glava, zaštićeni i od vrućine i od žeđi jer su za života ustrajno pozivali na namaz i javno veličali Allaha, pa će se ljudima činiti da su vratovi mujezina izrazito dugi.

Sintagma “dugi vratovi” može se razumjeti i kao metafora kojom se ukazuje na to da će mujezini uživati posebnu počast i biti prepoznatljivi među ljudima.Kada na Sudnjem danu ljudima znoj bude dolazio do usta, vratovi mujezina će se izdužiti i tako će biti spašeni te nedaće.Mujezini su vođe i predvodnici, jer su Arapi svoje odabranike i gospodu opisivali kao ljude dugih vratova.Ebu Hurejra, radijallahu anhu, prenosi da je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: “Kada bi ljudi znali kolika je vrijednost ezana i prvog safa, oni bi, kada na drugi način osim bacanjem kocke ne bi mogli odrediti ko će učiti ezan ili klanjati u prvom safu – tako i uradili. Kada bi znali kolika se vrijednost krije u ranom odlasku na namaz, i u tome bi se natjecali, a da znaju kolika je vrijednost jacije i sabah-namaza, oni bi na njih dolazili pa makar i pužući.” (Buhari, br. 615; Muslim, br. 437)Abdullah b.

FOTO: Adnan Srebrenica

Abdurrahman b. Ebu Sa’saa prenosi da mu je Ebu Seid el-Hudri, radijallahu anhu, rekao: “Vidim da voliš ovce i pustinju, pa kada budeš među svojim stadom ili u pustinji i kada budeš učio ezan za namaz, uči ga što glasnije. Uistinu, glas mujezina neće čuti nijedan džin, nijedan čovjek, niti bilo šta drugo a da mu na Sudnjem danu neće posvjedočiti.” (Buhari, br. 609)Bera b. Azib, radijallahu anhu, prenosi da je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: “Allah i Njegovi meleki blagosiljaju one koji klanjaju u prvim safovima.

A mujezinu će biti oprošteno onoliko koliko dopire njegov glas, njegove riječi potvrđuje sve što ga čuje, a što je živo i mrtvo, te će imati nagradu sličnu onoj koju će imati svi koji klanjaju s njim.” (Nesai, br. 646; Ahmed, br. 284)Džabir b. Abdullah, radijallahu anhu, prenosi da je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: “Ko sasluša ezan pa izgovori: ‘Allahumme Rabbe hazihid-da’vetit-tammeti ves-salatil-kaimeti ati Muhammedenil-vesilete vel-fadilete veb’ashu mekamen mahmudenil-lezi veadteh! – Allahu moj, Gospodaru ovog potpunog poziva i namaza koji se upravo uspostavlja, podari Muhammedu El-Vesilu i svako dobro, i proživi ga na mekamul-mahmudu, hvale dostojnom mjestu koje si mu obećao!’, takav je zaslužio moj šefat na Sudnjem danu.” (Buhari, br. 614)

Ukba b. Amir, radijallahu anhu, prenosi da je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: “Uzvišeni Allah divi se pastiru koji kod ovaca na kakvom uzvišenju prouči ezan za namaz i klanja, i kaže: ‘Pogledajte ovog Mog roba, prouči ezan za namaz i klanja isključivo iz bojazni od Mene! Oprostit ću mu grijehe i uvest ću ga u Džennet!’” (Ebu Davud, br. 1203)Eh sada…hoće li biti dovoljno opravdanje “nemam glasa za to”?!!

Izvor: Muamer Kameric