20 Jula, 2024

Busovacki.ba

Objektivno i na vrijeme!

Dok je bio predsjednik FBiH Čavara nabavljao satove kojih uopće nije bilo u ponudi?!

Dok je bio predsjednik FBiH Čavara nabavljao satove kojih uopće nije bilo u ponudi?!

Izvršena je nabavka 10 ručnih satova od ponuđača koje on nije ni naveo u tenderu. Čavarin asistent sedam godina bio angažovan po ugovoru o djelu.

Ured predsjednika FBiH lani je, dok je ovu funkciju obnašao Marinko Čavara, sklopio niz direktnih sporazuma čija vrijednosti ne prelazi 6.000 KM. Riječ je o najnetrasparentijem obliku javnih nabavki.

Čavarin ured ih je ukupno zaključio devet, a prema nalazima federalnih revizora izvršili su i jednu nabavku koje uopće nije bilo u ponudi?!

Naime, u toku godine, navodi se u izvještaju Ureda za reviziju institucija FBiH, Čavarin ured je zaključio i ugovor sa ponuđačem Franex-Trade d.o.o. Sarajevo i to 24. janaura 2022. godine. I taj ugovor nije prelazio vrijednost od 6.000 KM. Međutim…

– Analizom faktura navedenog dobavljača utvrdili smo da pojedine nabavljene stavke nisu bile predmetom ponude na osnovu kojih je zaključen ugovor, te je izvršena nabavka 10 ručnih satova u iznosu od 3.332 KM koji nisu navedeni u ponudi – zaključili su federalni revizori u netom objavljenom izvještaju za 2022. godinu.

Obrazloženja na ovaj i druge nalaze poslala je Lidija Bradara, koja je u međuvremenu imenovana za predsjednicu FBiH, ni revizori ih nisu prihvatili te su kategorični u tvrdnji da je prekršen Zakon o javnim nabavkama.

Kada je riječ o drugim nalazima, revizori su ustanovili da je jedna te ista osoba u kontinuitetu od 2015. godine od 31. avgusta 2022. godine obavljala poslove asistenta i to po ugovoru o djelu!

Takođe, kako su konstatovali, neopravdani su bili i angažmani po ugovorima o djelu u uredu sada već bivšeg potpredsjednika FBiH Milana Dunovića. Kada je riječ o javnim nabavkama, revizori su utvrdili da ured bivše potpredsjednice FBiH Melike Mahmutbegović plan javnih nabavki nije sačinio u skladu sa zakonom.

Čavarina pomilovanja – od šumske krađe do organiziranog kriminala

Izvještaj sadrži broj datih pomilovanja, zakonske nazive krivičnih djela za koja su pomilovanja data i član krivičnog zakona, te oblik datih pomilovanja

Bivši predsjednik Federacije BiH Marinko Čavara u 2022. godini pomilovao je deset pravosnažno osuđenih osoba. Molbe 57 osuđenika su odbijene.

Čavarin izvještaj o pomilovanjima dostavljen je Parlamentu FBiH i naći će se na dnevnom redu 3. redovne sjednice Zastupničkog doma, zakazane za 21. juni.

Navedeno mišljenje suda

U skladu sa članom 20. Zakona o pomilovanju FBIH, predsjednik Federacije jednom godišnje izvještava Parlament o odlukama o pomilovanju donesenim tokom prethodne kalendarske godine.

Izvještaj sadrži broj datih pomilovanja, zakonske nazive krivičnih djela za koja su pomilovanja data i član krivičnog zakona, te oblik datih pomilovanja.

Također, za svako pomilovanje navedeno je mišljenje suda i prijedlog Ministarstva pravde, koje može biti pozitivno ili negativno.

U tri od deset slučajeva, i sudovi i Ministarstvo su dali negativno mišljenje. Uprkos tome, Čavara je pomilovao osobu osuđenu za krivična djela organizirani kriminal, nasilničko ponašanje i ugrožavanje sigurnosti. Kako se navodi u odluci, radi se o djelomičnom oslobađanju od izdržavanja izrečene kazne zatvora za period od tri mjeseca. Zatim, odobrio je brisanje uvjetne kazne počiniocu krivičnog djela zloupotreba položaja ili ovlaštenja, te na godinu umanjio kaznu zatvora osobi osuđenoj za krivično djelo protiv sigurnosti javnog saobraćaja.

Oba pozitivna mišljenja data su samo u jednom slučaju, i to za brisanje uvjetne kazne za počinioca teške krađe.

Pomilovan i Gaši

Ostala krivična djela za koja je Čavara dao pomilovanja su šumske krađe, krivotvorenja isprava, zloupotreba položaja ili ovlaštenja, nesavjestan rad u službi… Što se tiče oblika pomilovanja, uglavnom se radi o djelomičnom oslobođenju od izdržavanja izrečene kazne zatvora za period od nekoliko mjeseci, te o brisanju uvjetnih osuda.

Kako su mediji ranije pisali, među pomilovanim osobama je Suzana Pešorda, koja je 2015. godine u općini Grude izazvala saobraćajnu nesreću u kojoj je poginuo 11-godišnji dječak, a jedna osoba teško povrijeđena. Pešorda je osuđena na godinu i sedam mjeseci zatvora, a Čavarinom odlukom kazna joj je smanjena na godinu dana.

Također, pomilovan je i Muhamed Ali Gaši, koji služi 17-godišnju kaznu zatvora zbog više krivičnih djela. On je na tri mjeseca oslobođen od izdržavanja kazne.

Preuzeto: Fokus.ba