21 Jula, 2024

Busovacki.ba

Objektivno i na vrijeme!

“Postoje zajedničke tačke između rata u Gazi i genocida u BiH”

“Postoje zajedničke tačke između rata u Gazi i genocida u BiH”

Pisac, novinar i aktivista Refik Hodžić objavio je komentar u kojem upoređuje genocid koji se dogodio u Bosni i Hercegovini s onim što se trenutno događa na Bliskom istoku te zaključuje na osnovu iskustva da svi elementi takvog zločina postoje u Gazi. Međutim, navodi da se sada osjeća “priviligovano” što je Bosanac jer mu je teško zamisliti da bi u sadašnjim okolnostima ti zločini mogli završiti pred sudom.

Hodžić počinje komentar za Al Jazeeru navodeći kako su mnogi članovi njegove porodice odvedeni u koncentracione logore, te kako su tokom rata u BiH neki od najstrašnijih zločina počinjeni u njegovom rodnom gradu.

Hodžić, koji je također decenijama radio kao stručnjak za strateške komunikacije u kontekstu tranzicijske pravde širom svijeta i učestvovao u mnogim takvim procesima, navodi da ima dva različita osjećaja kada posmatra razvoj događaja na Bliskom istoku.

Prvi je čisti užas pri pogledu na ogromnu patnju koja se nanosi stanovništvu Gaze. Ovo ni na koji način ne umanjuje bol koji osjećam za one koje je Hamas ubio ili uzeo za taoce 7. oktobra. Priznajem svačiju patnju. Važno je priznati svačiju patnju. Međutim, ono što sada vidimo u Gazi je zapanjujuća demonstracija onoga što se dešava kada nadmoćna sila oslobodi svoju osvetu prema bespomoćnim civilima. I to me ispunjava užasom”, navodi on.

Drugi osjećaj koji opisuje je da prepoznaje svoju “privilegiju” što je Bosanac.

Većina zločina koji su počinjeni u mojoj zemlji, nad mojim narodom, riješeni su pred sudom. Ljudima koji su počinili te zločine, barem na najvišim nivoima, suđeno je i osuđeni su za njih. Istina o onome što nam se dogodilo je utvrđena van razumne sumnje. Ovim procesima je na neki način vraćeno dostojanstvo bosanskim žrtvama genocida i drugih zločina protiv čovječnosti”, navodi on.

Ne mogu zamisliti da se slična satisfakcija pruža žrtvama nasilja u Gazi, u sadašnjim okolnostima”, navodi on, te dodaje da mu je teško prihvatiti saznanje da ono što je bilo moguće za BiH tada “vjerovatno neće biti moguće za Palestince u Gazi”.

Ovo ne znači da se ono što nam se dogodilo sada dešava u Gazi. Mislim da je veoma važno priznati različite kontekste i ne praviti lažne paralele. Ali nesumnjivo postoje vrlo jasne zajedničke tačke između njih dvoje”, navodi on, te objašnjava koje paralele je uočio.

Navodi da se koriste isti argumenti koji su tada korišteni da bi se opravdalo nanošenje nasilja nad građanima BiH.

Argumenti poput “nisu civili” ili tvrdnja da svi oni podržavaju snage koje se bore u njihovo ime. Argumenti poput “svi su oni teroristi, džihadisti”. Taj isti jezik se tada koristio protiv Bosanaca”, ističe Hodžić.

Još jedna sličnost koju uočava je teror nad civilima.

Teror o kojem govorim nije samo neselektivno ubijanje žena i djece, već i napori da se cijelo stanovništvo terorizira u pokornost. Ti napori uključuju protjerivanje stanovništva iz određenog područja ili njihovo prisiljavanje da prihvate zahtjeve putem sile”, piše on.

Ja nisam advokat. Mi nismo na sudu. Tako da ne mogu spekulisati da li situacija u Gazi vodi ka genocidu. Ja dobro znam, međutim, na osnovu čega je pravno utvrđeno da je zločin genocida počinjen u Srebrenici u Bosni. Tako da mogu pokušati to izložiti i napraviti poređenje”, navodi.

Objašnjava da je u Srebrenici postojala enklava koja je bila pod opsadom, te da su srpske snage tvrdile da snage iz enklave izlaze i napadaju srpske civile oko enklave, pa je to bio povod za genocid. Također su tvrdili da je ono što su učinili Bosancima bila samo osveta za ono što su im bosanske snage učinile.

Ipak, na kraju su sudovi prošli kroz dokaze, pogledali šta se dogodilo u Srebrenici i zaključili da je to genocid. Utvrdili su da su dječaci i muškarci iz određene grupe ubijani kako se ta grupa ne bi obnovila i nastavila živjeti na području koje je dugo zauzimala, kako bi Bošnjaci bili uništeni kao grupa na tom području.

Hodžić ističe da za utvrđivanje zločina genocida moraju postojati elementi zločina, uključujući ubijanje članova grupe, nanošenje teških tjelesnih i psihičkih ozljeda članovima određene grupe kako bi se došlo do fizičkog uništenja te grupe, u cijelosti ili djelimično, nasilno premještanje djece i mjere za sprječavanje rađanja unutar grupe.

Ali da bi se genocid utvrdio kao zločin, potrebno je dokazati i namjeru da se grupa u cijelosti ili djelimično uništi na određenom području, što je dokazano i u Srebrenici.

Jasno vidimo da se neki od navedenih zločina već vrše u Gazi”, navodi on.

A ako pogledamo izjave izraelskih lidera, izraelskih političara, izraelskih članova parlamenta, izraelskih novinara i kreatora javnog mnijenja, možemo vidjeti da je ista “namjera” također vrlo prisutna. Ova namjera se prenosi na dnevnoj bazi. Ako ministar u nekoj državi kaže da će vojska ući na teritoriju i obračunati se sa “ljudskim životinjama”, namjera je ovdje nesumnjivo jasna”, ističe.

Sada, opet, ponavljam, ja nisam advokat. Nije na meni da sudim o tome. Ali iz mog iskustva, iz onoga što znam o genocidu, mogu reći da su svi elementi tu, u Gazi”, zaključio je na kraju.

Redakcija portala Busovacki.ba