26 Februara, 2024

Busovacki.ba

Objektivno i na vrijeme!

Učenici Mašinske tehničke škole u programu AutoCad uradili primjere obrade iz predmeta PRAKTIČNA NASTAVA

MAŠINSKI TEHNIČARI: Ermin Huzbašić, Amel Rizvić, Ekrem Purišević , Adis Aletić, Rijad Čičak, Adem Merdan, Sultana Hadad i Nejra Merdan su uradili školske panoe iz predmeta PRAKTIČNA NASTAVA I.

Zahvaljujemo se učenicima na izvanrednim radovima.

Preuzeto : MSŠ Busovača