14 Jula, 2024

Busovacki.ba

Objektivno i na vrijeme!

Dvije bronze za BiH na 51. Međunarodnoj olimpijadi iz fizike

Na 51. Međunarodnoj olimpijadi iz fizike koja se zvanično danas zatvara, učenici iz BiH su postigli sljedeće rezultate: Fatih Žgalj (Prva bošnjačka gimnazija, Sarajevo) i Marko Vučić (Gimnazija Banja Luka) osvojili su bronzane medalje, dok je Ismail Brkić (Behram-begova medresa, Tuzla) osvojio pohvalu.

Čestitamo učenicima i nadamo se u budućnosti još boljim rezultatima.

Preostala dva učenika, Adin Frljak i Dženan Midžić su učenici drugog razreda, te njihovo vrijeme tek dolazi. Ovo je njihovo prvo iskustvo na međunarodnom takmičenju iz fizike.

Izvor: Facebook stranica “Društvo fizičara u Federaciji Bosne i Hercegovine”

Učešće bh. mladih fizičara na 51. Međunarodnoj olimpijadi finansijski su podržali Pedagoški zavod RS, Ministarstvo za obrazovanje, nauku, kulturu i sport TK, Pedagoški zavod USK, i Ministarstvo za odgoj i obrazovanje KS. Posebne zahvale idu ministrici za odgoj i obrazovanje KS, gospođi Naidi Hota-Muminović koja je zaslužna jer je Vlada KS i nadležno ministarsvo pored troškova kotizacije za učenike iz KS pokrila i sve ostale materijalne troškove organizacije kao što su ishrana tokom priprema, kupovina web kamera za potrebe online takmičenja, ishrana cijele ekipe tokom boravka u internatu za vrijeme trajanja takmičarskog dijela olimpijade, troškovi uvoza eksperimentalne opreme na kojoj su učenici radili eksperimentalne zadatke i dr.

Učenici nisu putovali u državu domaćina (Litvaniju) nego su eksperimentalne i teorijske zadatke radili u prostorijama Richmond Park School na Ilidži.

Zahvale pripadaju i gospodinu Safetu Deliću i doc. dr. Zenanu Šabancu na pomoći oko uvoza eksperimentalne opreme koju su nam poslali organizatori iz Litvanije. Hvala i gospodinu Herminu Kapetanoviću, direktoru Richmond Park School na Ilidži i ostalim usposlenicima škole na pomoći oko organizacije takmičenja.

Predstavnici Bosne i Hercegovine na 51. Međunarodnoj olimpijadi iz fizike bili su: Marko Vučić (Gimnazija “Banja Luka”, Banja Luka, treći razred), Ismail Brkić (Behram-begova medresa, Tuzla, četvrti razred), Fatih Žgalj (Prva bošnjačka gimnazija, Sarajevo, treći razred), Dženan Midžić (Gimnazija “Bihać”, Bihać, drugi razred) i Adin Frljak (Prva bošnjačka gimnazija, Sarajevo, drugi razred). Voditelji ekipe su Benjamin Fetić i Admir Papić. Posmatrači koji su bili zaduženi za tehničku realizaciju takmičenja bili su Farah Hesham Nafi i Davor Bokan.Izvor: Facebook stranica Društvo fizičara u Federaciji Bosne i Hercegovine (24/07/2021)