23 Septembra, 2023

Busovacki.ba

Objektivno i na vrijeme!

FUP primio 77 policajaca pa se sjetio da nisu obavili sigurnosne provjere

Prije sedam dana na Policijskoj akademiji Federalnog ministarstva unutrašnjih poslova održana je promocija polaznika FUP-a za čin “mlađi inspektor” i “početni policajac”. Nedugo zatim, novopečeni policajci su se javili na posao, tačnije 5. septembra, ali tu ih je dočekalo neugodno iznenađenje, saznaje Klix.ba.

Naime, kada je 77 mladića i djevojaka došlo na posao, predočen im je aneks ugovora u kojem je navedeno da se njihova rješenja o plaći proglašavaju ništavnim te da će se tek nakon sigurnosnih provjera nastaviti s realizacijom aktivnosti na rješavanju radnopravnog statusa. To znači da će još pričekati da počnu s radom, a koliko – niko ne zna.

“Rješenjem FUP-a od 26.8.2022. godine, a nakon uspješno završene osnovne policijske obuke za čin ‘policajac’, određeno je postavljenje navedenog policijskog službenika u činu ‘policajac’ počev od 05.09.2022. godine. Od strane Jedinice za profesionalne standarde FUP-a dostavljen je akt u kojem je navedeno da je potrebno odmah izvršiti izmjenu navedenog rješenja za imenovanog obzirom da isti može početi sa radom nakon okončanja postupka sigurnosnih provjera te donošenja rješenja o nepostojanju sigurnosnih smetnji, a od kada istom mogu teći prava iz radnog odnosa”, navedeno je, između ostalog, u rješenjima za 77 kandidata.

Dakle, FUP je sproveo konkurs i primio kandidate, a zatim izvršio obuku i potrošio finansijska i druga sredstva na 77 osoba, budućih policajaca, za koje nisu pravovremeno sprovedene sigurnosne provjere što je jedna od najbitnijih stavki u ovom poslu. Čak je priređena i svečana promocija policajaca, iako postoji realna opcija da neki od njih neće proći sigurnosne provjere i tako neće postati policajci FUP-a.

Ko se sjetio ili uočio da provjere nisu izvršene, za sada nije poznato, ali to se dogodilo u posljednjem trenutku, iako su policajci položili zakletvu, promovisani i pravno-formalno postali policijski službenici.

“Na Policijskoj akademiji FMUP-a promovisano je osam polaznika u čin ‘mlađi inspektor’ (XXIII generacija) kao i 77 polaznika u početni čin ‘policajac’ (XXXIX generacije) od kojih će 38 službene dužnosti obavljati u Specijalnoj policijskoj jedinici FUP-a, a 39 u Sektoru uniformisane policije FUP-a”, navedeno je na sajtu FMUP-a.

Sigurnosne provjere su izvršene za osam mlađih inspektora i za njih “nema zime”, dok će 77 policajaca još čekati da počne posao za koji su se obučili.

Ono što dodatno zabrinjava jeste mogućnost da su kandidati imali pristup povjerljivim informacijama tokom obuke, iako nisu posjedovali rješenje da su prošli sve sigurnosne provjere, što je veliki propust i rizik.

O ovome slučaju je kako saznajemo upoznat i federalni ministar unutrašnjih poslova Aljoša Čampara koji je od v.d. direktora FUP-a Ensada Kormana zatražio detaljno objašnjenje situacije te ga pozvao na odgovornost.

“Negativno me iznenadila informacija da je Federalna uprava policije 5. septembra 2022. godine, odnosno na dan kada su novi policijski službenici trebali započeti s probnim radom u Federalnoj upravi policije, tražila od polaznika XXXIX generacije koji su promovisani u početni čin ‘policajac’ da potpišu anekse ugovora o radu sklopljene 1. septembra 2022. godine i to na način da se do daljnjeg prolongira početak njihovog probnog rada jer uprava kojom rukovodite nije sprovela postupak sigurnosnih provjera niti za jednog primljenog policijskog službenika”, naveo je.

Čampara navodi da je dužan istaći da, kao rukovodilac federalnog organa uprave u čijem sastavu se nalazi Federalna uprava policije, isključivu odgovornost za nepokretanje postupka sigurnosnih provjera snosi FUP i da bi direktor kao rukovodilac Federalne uprave policije trebao voditi računa o interesima primljenih policijskih službenika koji ni na koji način ne bi trebali snositi posljedice zbog propusta u radu FUP-a.

“Nadam se da ste svjesni kako su primljeni policijski službenici trenutno bez bilo kakvih primanji, odnosno da imaju sklopljene ugovore o radu s Federalnom upravom policije, a da ne mogu primati plaću sve do okončanja postupka sigurnosnih provjera. Vi ste imali osam mjeseci – koliko je trajala osnovna policijska obuka – da pokrenete postupak sigurnosnih provjera, ali to niste učinili. Vi ste glavni krivac što su se primljeni policijski službenici doveli u situaciju u kojoj se nalaze danas jer ste od dana raspisivanja javnog konkursa za prijem policijskih službenika u Federalnu upravu policije znali da policijski službenici ne mogu započeti s radom sve dok ne dobiju rješenja o nepostojanju sigurnosnih smetnji.

Ministar Aljoša Čampara traži objašnjenje od v.d. direktora FUP-a Ensada Kormana
Ministar Aljoša Čampara traži objašnjenje od v.d. direktora FUP-a Ensada Kormana

Dobro Vam je poznato kako nije federalni ministar unutrašnjih poslova naredio da se primljeni policijski službenici pošalju na sigurnosne provjere već da je to obaveza Federalne uprave policije i Vas kao rukovodioca Federalne uprave policije, a koja proizilazi iz Zakona o zaštiti tajnih podataka ) kao i odluke o listi radnih mjesta za koje je potrebno izdavanje sigurnosne dozvole za pristup tajnim podacima – koju ste, podsjećanja radi, utvrdili Vi u svojstvu rukovodioca Federalne uprave policije. Odgovor na pitanje zbog čega je Federalna uprava policije dovela primljene policijske službenike u situaciju da ne mogu započeti s radom iako su uspješno okončali osnovnu policijsku obuku, položili zakletvu i potpisali ugovor o radu s Federalnom upravom policije, primljenim policijskim službenicima morate dati Vi”, naveo je, između ostalog, Čampara u dopisu Kormanu.

On je i zatražio da se riješi i način isplate plaća primljenim policajcima jer oni nisu krivi za situaciju u kojoj su se našli te je upozorio Kormana da primljeni policijski službenici, u vrijeme dok su bili polaznici u praktičnom dijelu obuke u FUP-u, nisu smjeli imati pristup tajnim podacima jer u to vrijeme nisu posjedovali rješenje o nepostojanju sigurnosnih smetnji.

Izvor: Klix.ba