1 Decembra, 2023

Busovacki.ba

Objektivno i na vrijeme!

Koliki je značaj pozitivne ocjene NATO-a za Oružane snage BiH?

Vojna vježba “Kombinovani odgovor 22” na Manjači pokazala je da su Oružane snage Bosne i Hercegovine prošle test po NATO standardima. Pripadnici i pripadnice Oružanih snaga Bosne i Hercegovine dobili su ocjenu odličan. Nagrađeni su, jer su godinama profesionalnošću i sposobnostima u misijma mira pokazali da su perspektiva upravo ljudi. Ipak, realnost je da se Oružane snage suočavaju s brojnim problemina, posebno kada su u pitanju finansijski kao i materijalno-tehnički uslovi.

NATO ocjenjivači su kroz više od 2000 zadataka ocijenili da je 1118 pripadnika i pripadnica OSBiH potpuno borbeno spremno.Ovo je jasan pokazatelj da je čovjek ključni faktor u Oružanim snagama BiH, naveo je resorni ministar Sifet Podžić. Uputio je poziv svim vlastima da u budućnosti dignu ruku ZA kada se rješavaju statusna pitanja pripadnika Oružanih snaga BiH.

SIFET PODŽIĆ, ministar odbrane BiH

“Pozivam vas dignite ruku za kada dođe prijedlog budžeta Ministratva odbrane da ove ljude opremimo savremenim borbenim sredstvima,
tehnikom i da nastave ovako svijetlo predstavljati BiH.Sigurnost svake zemlje i države je broj jedan”.

Imaju znanje i profesionalizam, ali nije tajna da su pripadnici Oružanih snaga napuštali redove zbog niskih plata. Nije ni tajna ni da oskudijevaju u opremi, za razliku od kolega iz regiona.

BOŠKO ŠILJEGOVIĆ, parlamentarni vojni povjerenik BiH

“Oskudjevaju u mnogim stavarima po pitanju tehnike, naoružanja, osnovnih stavari, infrastrukture i mislim da bi ovo ocjenjivanje trebalo nekima da stavi do znanja da trebamo više ulagati u ovaj resurs koji se zove profesionalna vojna lica u BiH”.

 SELMO CIKOTIĆ, ministar sigurnosti BiH

“Ja se nadam da će ta pozitivna ocjena biti podstrek za sve pripadnike OSBiH svih etničkih, vjerskih ,regionalnih i drugih bekgraunda i za državu u
cjelini da se nastavimo kretati jednim sigurnim putem koji je u interesu svih nas u interesu mira i progresa.

Na ovaj način se ostvario značajan uspjeh u oblasti odbrane, u smjeru euroatlanskih integracija, stav je stručnjaka. Sada smo smješteni kako kažu, u bazen NATO snaga kao ravnopravna jedinica. Osim vojnog, bitan je i politički značaj. Profesor međunarodnog prava i bivši vojnik, predstavnik pri NATO savezu, objašnjava da je Predsjedništvo BiH, konsenzusom, davnodonijelo odluku kojom delegira bataljonsku borbenu grupu pješadije za
bazen NATO snaga.

ALIJA KOŽLJAK, bivši vojni predstavnik BiH pri NATO-u

“Ovo nam znači da je na ovaj način predsjedništvo dalo saglasnost da imamo jednu dodatnu političku odluku da naše snage budu u bazenu NATO snaga zajedno sa članicama NATO-a , to je džinovski korak BiH, ka NATO članstvu, do skoro sam govorio ako BiH nije u NATO-u, NATO jeste u BiH,
ovo je sada dirketna pokazatelj da je i BiH u NATO-u”.

Zbog toga, jasna je struka, potrebno je postići politički dogovor da se dovoljno materijalnih, tehničkih i finansijskih sredstava izdvaja za Oružane snage BiH. I ne samo radi NATO integracija, već i raznih sigurnosnih prijetnji.

Izvor: BHRT.ba