20 Jula, 2024

Busovacki.ba

Objektivno i na vrijeme!

Policija prodaje 17 službenih vozila putem javne licitacije u Mostaru

Foto: G. Š./Klix.ba

Ministarstva unutarnjih poslova Hercegovačko-neretvanskog kantona na temelju Odluke Vlade HNK o odobrenju, prodaje 17 službenih vozila koje ne koristi, a vlasništvo nad njima mogu steći pravne ili fizičke osoba putem javne licitacije 17. septembra u Mostaru.

Kako se navodi u oglasu koji je objavio MUP HNK vozila koja su predmet javne licitacije se prodaju grupno po Lot-ovima ili pojedinačno, ponuditelju koji ponudi najveću cijenu za pojedinačno vozilo ili grupu vozila-Lot.

U prvoj grupi je jedna monterka i osam vozila od kojih su Opel Corsa ( 2004), dvije Opel Astre ( 2004), Opel Vivaro ( 2004), Opel Combo (2004), BMW Motocikl (1998), Mercedes Benz (1990) i Honda Moped, a ukupna početna cijena je 19.892,60 KM.

U drugoj grupi je devet vozila od kojih su tri Opel Astre (2004) , Vw Golf 1999, dva Opel Vivaro-a ( 2004), dva Opel Combo-a ( 2004) i BMW Motocikl, za koje je početna cijana 18.884,10 KM.

“Prednost imaju ponuditelji koji daju ponudu za kupovinu grupe vozila, a pravo učešća na licitaciji imaju sve fizičke i pravne osobe koje izvrše uplatu kaucije u iznosu 10 posto od početne cijene za pojedinačno vozilo ili cijeli Lot, osim uposlenika MUP-a HNK”, navodi se u oglasu.

Uplata kaucije će se vršiti na blagajni MUP-a HNK 15.09. 2021. godine u vremenu od 12 do 15 sati, a vozila se mogu pogledati na lokaciji PS Mostar-Jug, Buna bb 14.09.2021.godine u periodu od 9 do 10 sati i u PU Mostar 14.09.2021. od 11 do 12 sati.

Rok za dostavljanje ponude na protokol MUP-a HNK u Mostaru osobno ili poštom preporučeno, je do 12 sati 16.09.2021.godine.

Ponuda mora biti potpisana od strane ponuditelja, a ako je ponuditelj pravna osoba, ponuda uz potpis mora biti ovjerena pečatom pravne osobe.

Ističe se da je javna licitacija punovažna i u slučaju da ponudu dostavi samo jedan prihvatljiv ponuditelj, a prihvatljiva ponuda je ona čija je ponuđena cijena jednaka ili veća od početne cijene vozila ili Lot-a.

Otvaranje dostavljenih ponuda za javnu prodaju 17 službenih vozila i monterke MUP-a HNK obavit će se u Mostaru, u sali MUP-a HNK (Kamena zgrada), 17.09.2021. godine s početkom u 12 sati, a otvaranju dostavljenih ponuda mogu prisustvovati osobe, koje su dostavile ponudu uz identifikacijski dokument ili pismeno ovlaštenjem pravne osobe.

Ukoliko se pojave dva ponuditelja sa prihvatljivom najvećom istom cijenom za neko vozilo ili kompletan Lot, tada je pobjednik onaj koji je ranije dostavio ponudu, a kupac, koji bude najuspješniji dužan je izvršiti uplatu pune cijene vozila ili Lot-a u roku od sedam dana od dana zaključenja licitacije i odmah potom potpisati kupoprodajni ugovor.

Primopredaja vozila u dogovoru s kupcem, izvršit će se odmah po predočenju dokaza o uplati kupoprodajne cijene i potpisivanja kupoprodajnog ugovora, a sve poreze i troškove oko prijenosa vlasništva vozila kao i troškove transporta snosi kupac.

Izvor: Klix.ba