20 Jula, 2024

Busovacki.ba

Objektivno i na vrijeme!

SBK: Za prekoračenje brzine naplaćeno 255.459,06 KM kazni

Od 1.7. do 30.9.2021. godine naplaćeno 255.459,06 KM kazni zbog prekoračenja brzine u Srednjobosanskom kantonu.

Na 100. sjednici Vlade Kantona Središnja Bosna, na prijedlog Ministarstva financija, Vlada je donijela slijedeće odluke:

– Odluka o preraspodjeli sredstava u Proračunu KSB kantona za 2021. godinu. Odlukom se dopušta preraspodjela sredstava odobrenih u Proračunu KSB za 2021. godinu, u iznosu od 53.200,00 KM s pozicije “Izdaci za nabavku stalnih sredstava osnovnim i srednjim školama“, između Ministarstva obrazovanja, znanosti, mladih, kulture i športa, Osnovne škole „Uskoplje“ Gornji Vakuf-Uskoplje, Osnovne škole „Jajce- Kruščica “, Osnovne škole „13 Rujan“ Jajce, Osnovne škole „Berta Kučera“ Jajce, “Četvrte osnovne škole „Torlakovac, “Treće osnovne škole“ Oborci i “Mješovite srednje škole „ Bugojno.
– Odluka o izvršenju neplaniranih sredstava u Proračunu KSB za 2021. godinu. Odlukom se dopušta izvršenje doniranih sredstava Vlade Republike Hrvatske, u iznosu od 16.448,00 KM, Osnovnoj školi “ Kaonik“ Busovača, neplaniranih u Proračunu KSB za 2021. godinu. Sredstva iz ove Odluke dodjeljuju se Osnovnoj školi “ Kaonik“ Busovača razdjel na stavku „Nabava opreme“.
– Odluka o izvršenju neplaniranih sredstava u Proračunu KSB za 2021. godinu. Odlukom se dopušta izvršenje doniranih sredstava Vlade Republike Hrvatske, u iznosu od 13.261,28 KM, Osnovnoj školi “ Vitez“ Vitez, neplaniranih u Proračunu KSB za 2021. godinu. Sredstava iz ove Odluke dodjeljuju se Osnovnoj školi “ Vitez“ Vitez, na stavku „Rekonstrukcija i investicijsko održavanje“.

Donesene su i slijedeće odluke, a na prijedlog Ministarstva gospodarstva:
– Odluka o izmjeni odluke o usvajanju Programa korištenja sredstava, s kriterijima raspodjele sredstava, s pozicije „Tekući transferi drugim nivoima vlasti i fondovima – poticaj gospodarstvu (uspostava fonda za potporu poduzećima u završetku i implementaciji međunarodno priznatih standarda l kvaliteta)”, utvrđenog Proračunom KSB za 2021. godinu u Ministarstvu gospodarstva KSB. U odluci o usvajanju programa mijenjaju se slijedeće riječi: ,,U članku 2. stavak (4) Odluke novčani iznos 100.000,00 KM zamjenjuje se novčanim iznosom 60.000,00 KM.“
– Odluka o izmjeni odluke o usvajanju programa utroška sredstava s pozicije „Subvencije privatnim poduzećima i poduzetnicima – za učešće na sajmovima i izložbama” utvrđenog Proračunom KSB za 2021. godinu u Ministarstvu gospodarstva KSB. U odluci o usvajanju programa mijenjaju se slijedeće riječi: „U članku 2. Odluke novčani iznos 80.000,00 KM zamjenjuje se novčanim iznosom 55.000,00 KM.”
– Odluka o izmjeni odluke o usvajanju programa korištenja sredstava, s kriterijima raspodjele sredstava, s pozicije „Subvencije privatnim poduzećima i poduzetnicima – podrška razvoju poduzetništva i pokretanju novih start – up kompanija” utvrđenog Proračunom KSB za 2021. godinu u Ministarstvu gospodarstva KSB. U odluci o usvajanju programa mijenjaju se slijedeće riječi: „U članku 2. stavak (4) Odluke novčani iznos 100.000,00 KM zamjenjuje se novčanim iznosom 165.000,00 KM.”

Vlada KSB je na prijedlog Ministarstva zdravstva i socijalne politike donijela Odluku o izdvajanju sredstava iz Proračuna KSB za 2021. godinu na ime nabavke cjepiva. Iz sredstava Proračuna KSB za 2021. godinu, na ime nabavke cjepiva protiv sezonske gripe, s pozicije ” Tekući transferi drugim nivoima vlasti i fondovima – Zavodu za javno zdravstvo KSB, za nabavku cjepiva izdvaja se iznos od 40.000,00 KM. Sredstva iz ove odluke uplatit će se na žiro račun Zavoda za javno zdravstvo KSB koji će izvršiti nabavku i distribuciju cjepiva.

Ministarstvo obrazovanja, znanosti, kulture i sporta je predložilo, a Vlada KSB donijela Odluku o utrošku sredstava namijenjenih za stručno usavršavanje – edukaciju za instruktore vožnje, licencirane predavače i ispitivače. Ovom odlukom utvrđuje se utrošak sredstava planiranih Proračunom KSB za 2021.godinu, s pozicije “Ugovorene i druge posebne usluge – Odjela za autoškole i vozačke ispite“ i izdvaja iznos od 3.000,00 KM. Sredstva iz ove Odluke doznačit će se kako slijedi: Internacionalni univerzitet Travnik, iznos od 3.000,00 KM, za edukaciju- stručno usavršavanje za instruktore vožnje, licencirane predavače i ispitivače.

Kantonalna uprava za branitelje je predložila, a Vlada donijela Odluku o izdvajanju i raspodjeli sredstava u iznosu od 10.000,00 KM, za manifestacije, obilježavanje značajnih datuma i sportske aktivnosti.

Ista uprava je predložila, a Vlada primila k znanju Informaciju o predloženim odredbama Nacrta Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o pravima razvojačenih branitelja i članova njihovih obitelji.

Vlada KSB je na prijedlog Ministarstva unutarnjih poslova usvojila Izvještaj o rezultatima korištenja mobilnih i fiksnih radara za period srpanj – rujan 2021. godine. U periodu od srpnja do rujna ove godine putem mobilnih, fiksnih i mobilnih rada koji imaju noćni modus rada, ukupno je evidentirano 31779 prekršaja, što je za 7791, odnosno za 32% više evidentiranih počinjenih prekršaja u odnosu na prethodni kvartal.
Realizacija izvršenja novčanih kazni za prekršaje počinjene od 1.7.2021. do 30.9.2021. godine iznosi ukupno 255.459,06 KM (uplaćeno u Proračun), evidentno je neznatno smanjenje u odnosu na visinu izvršenih uplata u prethodnom tromjesečnom periodu.
Analizirajući sve uplate od 1.7.2021. do 30.9.2021. godine koje obuhvataju i uplate za prekršaje koji su počinjeni u ranijem periodu, iznos uplate u Proračun iznosi 736.039,33 KM, te je evidentno blago smanjenje u odnosu na visinu izvršenih uplata u ranijem tromjesečnom periodu.

Donesena je i Odluka o o dopuni Odluke o prijemu osoba za stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa za 2021.g.o dopuni Odluke o prijemu osoba za stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa za 2021.g.

Izvor: Centralna.ba