29 Februara, 2024

Busovacki.ba

Objektivno i na vrijeme!

Tuzla je 2. oktobra 1943. godine bila najveći oslobođeni grad u porobljenoj Evropi

U Tuzli se danas obilježava 2. oktobar, dan kada je taj grad 1943. godine bio najveći koji je oslobođen u porobljenoj Evropi.

Jedinice Trećeg korpusa u Tuzli 1943. godine (Foto: Wikipedia)

Snage Trećeg korpusa Narodnooslobodilačke Vojske Jugoslavije napale su 29. septembra 1943. njemačko-ustaško-domobranski garnizon Tuzla, i zauzele ga nakon četverodnevnih borbi.

Odbijanje njemačkih pokušaja ponovnog prodora u Tuzlu trajalo je još pet dana. Snage Trećeg korpusa pretrpjele su znatne gubitke, ali su neprijateljske snage pretrpjele znatno veće.

Sljedećih 40 dana, do 11. novembra, kad su je Nijemci ponovo zauzeli, Tuzla je bila najveći slobodni grad i središte prostrane slobodne teritorije.

Napad na Tuzlu predstavljao je najveći uspjeh u široj ofanzivi 16. i 17. divizije, odnosno Trećeg korpusa, a oslobođenje Tuzle i okolnih mesta imalo je veliki vojni i politički značaj.

Nakon oslobođenja Tuzle svaki šesti stanovnik je stupio u jedinice NOV-a, a tih dana su sa oko 5.000 boraca formirane nove partizanske jedinice. U Tuzli je tih dana 1943. godine štampan treći broj Oslobođenja, pokrenuti su listovi Front slobode, Vijesti i Naša borba.

Sloboda je u Tuzli ratne 1943. godine trajala 40 dana, a grad je konačno oslobođenje u septembru 1944. godine.

Preuzeto: klix.ba (02/10/2021)