21 Aprila, 2024

Busovacki.ba

Objektivno i na vrijeme!

U Travniku se postavljaju nadzorne kamere, Općina uputila molbu građanima

FOTO: Travnicki.info

Obavještavamo građane da su aktivnosti u okviru Sedmice društvene odgovornosti i sačinjeni izvještaji ukazali na, zaista impresivne rezultate i veliki stepen odgovornosti najvećeg dijela građana, zbog čega Općina intenzivira aktivnosti na evidentiranju i unapređenju urbanog mobilijara postavljanjem novih klupa, kanti za otpatke i dječijih igrališta na lokacijama važnim građanima i njihovim omiljenim šetalištima.

Nažalost, sve ove aktivnosti ukazale su i na određeni stepen neodgovornog ponašanja uništavanjem urbanom mobilijara a posebno od strane maloljetnika kao što je dječije igralište kod Đeradana.

Stoga je važno da različitim mjerama utičemo na svijest mladih o odgovornosti prema svom gradu . Zato ovom prilikom molimo roditelje i prosvjetne radnike kao i lokalne medije da svojim uticajem mijenjamo ovakvu situaciju.

Pored toga ,paralelno počinjemo i aktivnosti na uspostavljanju nekih od zaštitnih mjera , tačnije uspostavljanjem videonadzornog sistema koji će biti uvezan sa Policijskom stanicom Travnik sa kojima smo definisali određene kritične tačke ali i radom komunalanih redara

Ovom prilikom podsjećamo i na intenzivne aktivnosti koje se vode na rješavanju pojave dovoza pasa lutalica u noćnim satima sa drugih lokacija te molimo građane za saradnju i pozivamo da prijave ako uoče ove pojave.

Kako je okončan konkursni postupak za prijem dva komunalna redara uvjereni smo da će i njihov rad značajno uticati na unapređenja u uspostavljnju reda i sprječavanju nelegalnog odlaganja otpada i uništavanju urbanog mobilijara kao i uspostavljanju značajnijeg i boljeg održavanja javnih površina.

Izvor: Općina Travnik / travnicki.info