20 Jula, 2024

Busovacki.ba

Objektivno i na vrijeme!

Ukoliko na vrijeme ne predate zahtjev za zamjenu lične karte kazna je do 300 KM

Ukoliko na vrijeme ne predate zahtjev za zamjenu lične karte kazna je do 300 KM

Posjedovanje lične karte je zakonska obaveza tako da je svaki državljanin sa navršenih 18 godina sa prebivalištem u Bosni i Hercegovini dužan imati ličnu kartu.

Za one koji na vrijeme ne podnesu zahtjev za izdavanje ovog identifikacionog dokumenta kazne nisu male i mogu biti do 300 KM.

Razlog je što je lična karta javna isprava kojom se dokazuje identitet, mjesto i datum rođenja, prebivališta.

– Na osnovu Zakona o ličnim kartama državljana Bosne i Hercegovine naknada za izdavanje ili zamjenu lične karte iznosi 18 KM. Ako državljaninu BiH nije ranije izdata lična karta, dužan je da podnese zahtjev za izdavanje lične karte u roku od 60 dana nakon što navrši 18 godina života ili 60 dana nakon što se stalno nastani u BiH, ako je navršio 18 godina života.

U okolnostima predviđenim u članu 13. tačka 1. Zakona o ličnim kartama, imalac lične karte dužan je da podnese zahtjev za zamjenu lične karte najkasnije do 15 dana prije datuma isteka važnosti sadašnje lične karte – rečeno nam je u Agenciji za identifikacione dokumente, evidenciju i razmjenu podataka Bosne i Hercegovine (IDDEEA)

Kazne za one koji na vrijeme ne podnesu zahtjev za izdavanje ovog identifikacionog dokumenta su od 30 KM do 300 KM.

– Prema Članu 37 Zakona o ličnim kartama državljana Bosne i Hercegovine, novčanom kaznom od 30 KM do 300 KM kaznit će se za prekršaj državljanin ako ima više od jedne lične karte izdate na osnovu ovog zakonaako ne podnese zahtjev za izdavanje lične karte kada je obavezan da tako postupi prema poglavlju III.

Zatim, ako svjesno dostavi netačne i/ili neistinite podatke prilikom podnošenja zahtjeva za izdavanje lične karteako odmah ne prijavi nestanak lične karteako ustupi svoju ličnu kartu drugom licu ili koristi tuđu ličnu kartu kao svoju.

Zatim, ako koristi ličnu kartu drugog lica u svrhu pribavljanja bilo kakve koristi ili prava – naveli su iz IDDEA-e.

U Bosni i Hercegovini trenutno je 3.107.852 važećih ličnih karti.

Redakcija portala Busovacki.ba