21 Aprila, 2024

Busovacki.ba

Objektivno i na vrijeme!

Zakon o dječijem dodatku od oktobra

Novi je iznos dječijeg doplatka i izjednačen je u svima kantonima u Federaciji. Prema Zakonu usvojenom početkom jula zahtjeve za dječiji doplatak od 103 marke po djetetu korisnici će Centru za socijalni rad moći podnositi od početka oktobra. Uz druge, novina je i to što se više neće raditi revizija već će pravo na dječiji doplatak korisnici morati obnavljati svakih 12 mjeseci.

Zakon o materijalnoj podršci porodica da djecom Federacije BiH usvojen je 7. jula i stupa na snagu tri mjeseca nakon objavljivanja u Službenim novinama FBiH. To znači da primjena počinje 8. oktobra ove godine.

Pravo po tom Zakonu će se priznavati od prvog dana u narednom mjesecu od dana podnošenja zahtjeva. Dakle oni koji podnesu zahtjev 9. ili 10. oktobra pravo će ime se priznavati od 1. novembra. Najveća novina je to što je iznos dječijeg doplatka puno veći – 103,20 KM , odnosno 20% najniže plate u Federaciji i izjednačen je na području cijele Federacije BiH“, kaže Muamer Mehić, direktor Centra za socijalni rad Zenica.

Olakšan je centrima za socijalni rad po novim propisima ovaj posao jer se više neće raditi revizija prava, ali su im materijalni troškovi, koje nisu planirali u ovogodišnjem budžetu veoma visoki. Također provjeravat će se imovinsko stanje porodice, a pravo na dječiji dodatak će imati porodice čiji prihodi po članu porodice ne premašuju 20% od prosječne plate u Federaciji.

Također je uvjet da porodica ne posjeduje vozilo mlađe od sedam godina, osim ako to vozilo ne služi kao ortopedski dodatak, za šta će Institut za medicinsko vještačenje izdavati potrebne potvrde. Osim toga, tzv. uvećani dječiji doplatak od 8% na ovaj iznos od 103KM je opredjeljen za djecu bez roditeljskog staranja, djecu sa invaliditetom od 90% i 100%, te za djecu oboljelu od više od 20 bolesti navedenih u Zakonu“, riječi su Mehića.

Pravo na dječiji dodatak trenutno u Zenici ostvaruje 1.500 porodica sa oko 3000 djece. Za sve njih u Centru treba da urade rješenja o prestanku prava na dječiji doplatak u dosadašnjem iznosu, a oni će nakon 8. oktobra trebati podnijeti zahtjev za ostvarivanje prava po novom Zakonu i novom iznosu od 103,20KM.

Nakon toga, korisnici će 11 mjeseci primati dječiji doplatak, i mjesec prije isteka godine dana će morati sami, bez poziva, donijeti u Centar potrebnu dokumentaciju kojom dokazuju da i dalje ostvaruju pravo na dječiji dodatak. Prije sam mogao razumjeti nezadovoljstvo stranaka zbog mizernog iznosa dječijeg doplatka od 17 KM i plaćanja potrebne dokumentacije, ali sada će imati razloga obnoviti dokumentaciju kako bi nastavili ostvarivati to pravo. Ukoliko ne prilože potrebnu dokumentaciju nakon 11 mjeseci oni će automatski biti izvedeni iz tog prava i onda će ponovo morati podnositi zahtjev za uvođenje u pravo na dječiji dodatak“, pojašnjava direktor zeničkog Centra za socijalni rad.

Povećan je znatno iznos dječijeg doplatka koji će biti finansiran od strane federalnog Ministarstva za socijalnu zaštitu, ali u zeničkom Centru za socijalni rad očekuju manji broj korisnika nego što ih je bilo do sada. Naime, ranije je dobna granica djeteta bila 27 godina ukoliko se školuje, sada je 18, a i djeca sa invaliditetom od 60 ili 70 posto su imala pravo na ovu naknadu, dok je to sada slučaj samo sa onima sa invaliditetom od 90 i 100 posto. Prve bi dječije dodatke ujednačene na nivou svih kantona korisnici mogli dobiti u mjesecu decembru. (A. H.)

Izvor: zenicainfo.ba