1 Decembra, 2023

Busovacki.ba

Objektivno i na vrijeme!

Značajniji porast vodostaja moguć u gornjem toku Vrbasa i Lašve

Obavještenje o prognozni vanrednog hidrološkog stanja odnosi se na područje općina Jajce i Travnik, saopćeno je iz Agencije za vodno područje rijeke Save.

Na većini hidroloških stanica prognozira se blagi porast vodostaja na cijelom vodnom području rijeke Save u Federaciji BiH.

Prema prognozi hidrološkog stanja za naredna dva dana, bujični vodotoci na kojima može doći do značajnijeg povećanja vodostaja u ovom periodu su na području gornjeg toka rijeke Vrbas i gornjeg toka rijeke Lašve.

Obavještenje o prognozni vanrednog hidrološkog stanja odnosi se na područje općina Jajce i Travnik, saopćeno je iz Agencije za vodno područje rijeke Save.

Iz ove agencije sugerišu nadležnim institucijama da prate situaciju na terenu i postupaju u skladu s ovlaštenjima, a službama koje provode mjere i aktivnosti zaštite i spašavanja ljudi i materijalnih dobara preporučuju pojačan oprez.

– Nadležne službe civilne zaštite treba da upozore stanovništvo koje živi na područjima uz rijeke koje nemaju izgrađene zaštitne vodne objekte, da je opasno da prilaze obalama s obzirom na moguće povećanje vodostaja i brzina toka vode, te da ih pravovremeno obavijeste o uputama i smjernicama, kako bi stanovništvo bilo u mogućnosti (prije eventualne pojave poplava) provesti mjere samozaštite u cilju smanjena i preduprijeđenja eventualnih šteta – navodi se u saopćenju. 

Izvor: FHZ