21 Aprila, 2024

Busovacki.ba

Objektivno i na vrijeme!

U Antaliji potpisana deklaracija o integracijama u EU i NATO

Na Samitu procesa saradnje u jugoistočnoj Evropi (SEECP) usvojena je deklaracija kojom su države usaglasile viziju Starog kontinenta, te očitovale o ekonomskoj i sigurnosnoj saradnji, kao i o borbi protiv pandemije koronavirusa.Samit se održava u Antaliji, a osim Turske, na njemu učestvuju visoki politički predstavnici Bosne i Hercegovine, Srbije, Crne Gore, Sjeverne Makedonije, Albanije, Bugarske, Rumunije, Moldavije i Grčke.

Iz Bosne i Hercegovine su učestvovali članovi Predsjedništva Milorad Dodik (SNSD), Šefik Džaferović (SDA) i Željko Komšić (DF), te ministrica vanjskih poslova Bisera Turković (SDA).

Evropska i euroatlantska vizija: Intenzivirat proces proširenja EU, pozdravljamo kontinuiranu podršku NATO-a

Deklaracijom su pozvali Evropsku uniju da intenzivira proširenje na države SEECP-a smatrajući da je to ključno za stabilnost i prosperitet ovog dijela Evrope.

“Učesnici pozivaju EU da pojača proces proširenja za učesnike SEECP-a kako bi se regija zadržala na evropskim temeljnim vrijednostima. Evropska i euroatlantska integracija, utemeljena na trenutnim obavezama i težnjama pojedinih učesnika SEECP-a, presudna je za stabilnost i prosperitet regije”, ocijenili su.

Pozdravili su saradnju sa NATO-om, te su podržali šengenski bezvizni režim za države jugoistočne Evrope.

“Učesnici priznaju predanost i doprinos NATO-a stabilnosti i sigurnosti u regiji s ciljem jačanja političkog dijaloga i praktične suradnje. Pozdravljamo kontinuiranu podršku koju NATO pruža svojim partnerima u regiji. Učesnici posebnu pažnju posvećuju slobodnom kretanju ljudi, podržavajući šengenski bezvizni režim za jugoistočnu Evropu s EU”, poručili su.

Ekonomska saradnja: Odliv mozgova i depopulacija prijete smanjenjem ljudskog kapitala

Utvrdili su opasnosti po ekonomiju, odnosno po društva spomenutih država. Neki od njih su iseljavanje i starenje stanovništva. Zbog toga smatraju da je potrebno hitno reagovati.

“Odliv mozgova i depopulacija, uzrokovani emigracijom i prirodnim uzrocima, prijete smanjenjem ljudskog kapitala, dovode do nedostatka radne snage ili vještina i ograničenih kapaciteta za inovacije i usvajanje naprednih tehnologija. Regionalni demografski trendovi pokazuju starenje stanovništva, a ovisnost starijih osoba u regiji o radno sposobnom stanovništvu brzo će rasti u sljedećim decenijama. Učesnici prepoznaju potrebu za hitnim djelovanjem na sveobuhvatan i holistički način, uz uključivanje svih relevantnih aktera, te za rješavanjem demografskih izazova i ublažavanjem njegovih negativnih posljedica. Učesnici stoga pozdravljaju aktivnosti koje je organizovalo predsjedavanje Ankare i pozivaju na nastavak ove prakse”, istaknuto je u ovoj deklaraciji.

Shodno prethodno navedenom, obećali su da će rješavati probleme mladih i žena, prije svega one ekonomske.

Upozorili su i na opasnosti uzrokovane klimatskim promjenama. Naglasili su da su spremni sarađivati kako bi se smanjio rizik ovih opasnosti.

“Učesnici prepoznaju hitni izazov klimatskih promjena i njihovih učinaka na regiju, od razornih prirodnih katastrofa do zagađenog zraka koji predstavljaju opasnost po ljudsko zdravlje i život, te uzrokuju značajan gubitak biološke raznolikosti. Spremni smo usko sarađivati kako bismo pridonijeli borbi protiv globalnih izazova klimatskih promjena i postizanju ambicioznih klimatskih ciljeva”, naveli su.

Sigurnosna saradnja: Pandemija koronavirusa kao potvrda važnosti saradnje

Kao sigurnosne izazove istakli su migracije, radikalizaciju, ekstremizam, rasizam, diskriminaciju i ksenofobiju, a za koje su naveli da su povezani sa netrpeljivosti, antisemitizmom, islamofobijom, antiromskim ponašanjem i govorom mržnje. Dezinformacije su također identifikovale kao sigurnosni izazov.

Pandemiju koronavirusa su izdvojili kao primjer zašto je važna saradnja među državama.

“Budući da će prirodne katastrofe i katastrofe koje stvara čovjek, uključujući pandemije, i dalje mučiti svijet i regiju, upotreba regionalnih mehanizama i protokola za saradnju i pomoć bit će važan faktor u razmjeni iskustava, poticanju preventivnih akcija, smanjenju rizika i jačanju otpornosti dok se suočavamo s novim izazovima”, ocijenili su.

Poručili su da samo saradnjom mogu ublažiti pritisak na države ovog dijela Evrope, a koji je posljedica dolaska velikog broja migranata i izbjeglica.

Borba protiv pandemije koronavirusa: Razmotriti mogućnost uzajamnog priznanja potvrde o vakcinaciji

Mišljenja su da je globalni mehanizam COVAX ključan za poštenu distribuciju vakcina protiv koronavirusa. Pozvali su vlasti na različitim nivoima da osiguraju sredstva koja su potrebna za borbu protiv pandemije.

Također su pozvali da se razmotri mogućnost međusobnog priznanja potvrde o vakcinaciji protiv koronavirusa, a kako bi se olakšalo međunarodno putovanje i doprinijelo razvoju turizma.

Piše: Klix.ba