21 Jula, 2024

Busovacki.ba

Objektivno i na vrijeme!

Javni poziv potencijalnim korisnicima bespovratnih sredstava za mjeru podrške investicijama

Javni poziv potencijalnim korisnicima bespovratnih sredstava za mjeru podrške investicijama

JAVNI POZIV potencijalnim korisnicima bespovratnih sredstava za mjeru podrške investicijama u prerađivačke kapacitete i marketing poljoprivredno-prehrambenih proizvoda

U okviru projekata EU4AGRI, kojeg finansira Europska unija, objavljen je Javni poziv potencijalnim korisnicima bespovratnih sredstava za mjeru podrške investicijama u prerađivačke kapacitete i marketing poljoprivredno-prehrambenih proizvoda.

Ovaj javni poziv kao i smjernice za potencijalne podnosioce prijava se isključivo odnose na mjeru podrške u prerađivačke kapacitete poljoprivredno-prehrambene industrije kroz uvođenje inovacija i razvoj novih i/ili unapređenje postojećih proizvoda, marketinških alata, te osiguranje kontinuiteta poslovanja i sigurnog i zdravog radnog okruženja.

Ko se može prijaviti?
Na javni poziv se mogu prijaviti obrti, preduzetnici, zadruge i preduzeća, mikro, mala i srednja preduzeća koja zapošljavaju manje od 250 radnika, te svi projekti koji se isključivo odnose na proizvodnju proizvoda za ljudsku prehranu a u sklopu sektora: prerade voća, prerade gljiva, ljekobilja, začinskog bilja, vinarstva i prerade maslina, prerade povrća, prerade mlijeka, prerade meda, prerade mesa, prerade jaja, prerade i konzerviranje riba, prerade žitarica, te proizvodnja gotove hrane i jela.
Sredstva podrške po jednoj prijavi mogu iznositi od 30.000 KM do 300.000 KM i mogu se koristiti samo za financiranje prihvatljivih troškova (navedeni iznosi ne uključuju PDV koji se smatra neprihvatljivim troškom).

Maksimalni iznos tražene finansijske podrške za projekte koji spadaju pod LOT1 ne mogu biti veći od 80.000 KM (iznos bez PDV-a), dok iznos tražene finansijske podrške za projekte koji spadaju pod LOT2 moraju biti od 80.001 KM do 300.000 KM (iznosi bez PDV-a).
Iznos obaveznog financijskog učešća podnosioca prijave (odnosi se na oba LOT-a) je 30% ukupnih prihvatljivih troškova. Sufinansiranje mora biti novčano te se učešće neke druge vrste neće uzimati u obzir.

Više informacija o ovom javnom pozivu možete potražiti na linku OVDJE.

Redakcija portala Busovacki.ba