21 Maja, 2024

Busovacki.ba

Objektivno i na vrijeme!

Lamija Brkić i Hannah Sarajlić, učesnice programa DiaWorks, u posjeti Ministarstvu za ljudska prava i izbjeglice Bosne i Hercegovine

Predstavnici Sektora za iseljeništvo Ministarstva za ljudska prava i izbjeglice ugostili su Hannah Sarajlić i Lamiju Brkić, pripravnice bh. porijekla koje kroz program DiaWorks Summer Internship obavljaju ljetnu praksu u Bosni i Hercegovini.

Hannah Sarajlić rođena je u Škotskoj u Velikoj Britaniji, a na ovaj se program odlučila prijaviti jer svake godine dolazi u Bosnu i Hercegovinu, točnije u Sarajevo odakle su joj roditelji. Nakon što je zavrsila redovnoi studij  i dva poslijediplomska studija, konačno ju je privukla ideja da odradi ljetnu praksu u Bosni i Hercegovini, a život ce odluciti šta će dalje. Zaposlena je u tvrtki “BarDo” gdje pomaže razvoju digitalnih komunikacija i doprinosi većoj vidljivosti brenda.

Istu želju imala je i Lamija Brkić, koja se nakon pet godina studija u Turskoj, vratila u domovinu i stažirala u tvrtki “Storsen”. Lamija je diplomirala poslovnu administraciju na Sveučilištu u Ankari i kada je odlučivala gdje će nastavi svoju karijeru, u Turskoj ili drugdje, vidjela je poziv za prijavu na program DiaWorks Summer Internship te se odlučila primjeniti i koristiti stečeno znanje u svojoj domovini.

U razgovoru s predstavnicima Ministarstva, Hannah i Lamija iznijele su svoja pozitivna iskustva, ali i prijedloge za poboljšanje ovog programa.

“Program nam je dao priliku da vrijeme provedemo u svojoj domovini, da se malo bolje upoznamo i družimo, ali i usavršimo svoj materinski jezik. Iako sam rođena u Škotskoj, govorim materinski jezik jer su moji roditelji uvijek inzistirali da se u kući govori naš jezik. Iako ne govorim savršeno bosanski ovo mi nikako nije bila prepreka da se prijavim za učešće u ovom programu” – podijelila je Hannah svoje iskustvo, ističući da je jedna od pozitivnih aspekata ovog programa i to što svi mladi ljudi mogu prijaviti  bez obzira gdje su rođeni.

Lamija smatra da su programi ove vrste vrlo važni i neophodni kako bi mladi koji žive u inozemstvu imali priliku da daju svoj doprinos razvoju Bosne i Hercegovine, bilo na neki način poput nje, da se fizički vrate i svoja znanja koriste u BiH, ili na način na koji kada provode neko vrijeme u BiH i vraćaju se u svoje zemlje, promoviraju Bosnu i Hercegovinu, ostvaruju poslovne kontakte, prenose svoje znanje putem digitalnih tehnologija i slično.

Obje su se složile da je za njih vrlo pozitivno iskustvo što postoji institucija koja mladim ljudima daje priliku i s obzirom na to da mnogi ljudi misle da je život negdje izvan Bosne i Hercegovine puno bolji i lakši, njihova poruka je da trebaju biti svjesni da život u Bosni i Hercegovini je prilično dobar i nigdje nije tako lako kao što se čini.

Preuzeto: dijaspora.mhrr.gov.ba (23/09/2021)