1 Decembra, 2023

Busovacki.ba

Objektivno i na vrijeme!

Saradnja naših i stranih policijskih agencija uskoro će biti još bolja i čvršća

Saradnja naših i stranih policijskih agencija uskoro će biti još bolja i čvršća

Saradnja naših i stranih policijskih agencija je dobra, a uskoro će biti još bolja i čvršća.

Nakon godina čekanja Bosna i Hercegovina je riješila problem kontakt-tačke s EUROPOL-om. Iskorak je to u polju sigurnosti i rada policijskih agencija. U maju će biti otvoren Ured u Sarajevu, a zatim i u Hagu.

Sve ide u prilog našem evropskom putu.

Preuzeto: Hayat.ba