1 Decembra, 2023

Busovacki.ba

Objektivno i na vrijeme!

Na današnjoj Skupštini izabran novi Izvršni odbor MIZ Busovača

Danas (17.12.2022.) je u prostorijama Medžlisa Islamske zajednice Busovača održana skupština Medžlisa na kojoj se birao Izvršni odbor MIZ Busovača za naredni mandatni period od četiri godine.

Skupština je započela ašeretom, a zatim je gl. imam Medžlisa hfz. dr. Adnan-ef. Srebrenica poselamio prisutne i uputio par riječi, nakon čega se prisutnima obratio i dosadašnji predsjednik Izvršnog odbora Mirza Kurtović.

Potom je je izabrano radno predsjedništvo u sastavu:

 1. Durak Mehemed, predjesnik
 2. Solić Nusret, član
 3. Ibreljić Kerim, član

Predsjednik radnog predsjedništva je poselamio prisutne te dao par uvodnih napomena, a potom je predložio sljedeći dnevni red koji je jednoglasno usvojen.

 1. Izbor članova Izvršnog odbora
 2. Razno

nakon čega se pristupilo glasanju.

Glasanje je proteklo po proceduri i bez ikakvih nepravilnosti, a brojanje glasova usljedilo je odmah nakon glasanja.

Nakon prebrojavanja glasova ustanovljeno je da su u novi sastav Izvršnog odbora izabrani sljedeći kandidati:

 1. Mirza Kurtović
 2. Adem Buljina
 3. Nedim-ef. Klisura
 4. Hikmet Suljić
 5. Salih Ekmeščić
 6. Nedžad Jugović

Molimo Allaha dž.š. da nagradi dosadašnje članove Izvršnog odbora koji napuštaju tu funkciju i da im ukabuli sve ono dobro što su uradili za naš Medžlis, a da novim članovima podari bereket i uspjeh u njihovom budućem radu.

Preuzeto: MIZ Busovača