1 Decembra, 2023

Busovacki.ba

Objektivno i na vrijeme!

Imate li dron? Ne možete bez dozvole da snimate, evo šta vam treba!

U protekle dvije godine u Bosni i Hercegovini u evidenciju je upisano 213 dronova. Kazali su to za Raport u Direkciji za civilno zrakoplovstvo (BHDCA). Kako su pojasnili, vrijeme je da svi vlasnici podnesu zahtjev za evidenciju. Dodali su da se ovo propisuje Pravilnikom o uslovima za izvođenje letačkih operacija dronovima.

“Pravilnikom je propisano da vlasnik, odnosno operator, drona čija masa prije polijetenja iznosi od 249 grama do 25 kg ima obavezu upisa drona u evidenciju BHDCA“, naveli su u odgovoru.

Šta je potrebno za prijavu

Pojasnili su na koji način se može izvršiti evidencija te šta je sve potrebno od dokumentacije.

“Potvrdu o upisu drona u evidenciju BHDCA je od septembra 2020. do danas izdala za 213 dronova. Procedura podrazumijeva sljedeće stvari. Podnosilac treba u BHDCA da podnese Zahtjev za upis drona u evidenciju. Uz njega treba priložiti ovjerenu fotokopiju lične karte. Potrebno je i uvjerenje o prebivalištu ukoliko je riječ o fizičkom licu ili JIB ukoliko je riječ o pravnom licu, kopijapolise osiguranja i ovjerena izjava o vlasništvu drona”, naveli su u odgovoru.

Zahtjev za registraciju se može pronaći na zvaničnoj internet stranici. Dodali su da je podnosilac zahtjeva obavezan uplatiti 5 KM administrativne takse. To kao dokaz treba priložiti uz zahtjev.

“Nakon toga, BHDCA šalje podnosiocima zahtjeva Potvrdu o upisu drona u evidenciju. Uz to, podnosioc dobija i evidencionu oznaku koju je potrebno nalijepiti na dron. Ovim putem pozivamo sve vlasnike/operatore dronova u BiH koji još nisu podnijeli zahtjev za upis drona u evidenciju BHDCA da to učine. Pozivamo da se poštuju i ostali propisani uslovi i zahtjevi kako ne bi dolazilo do narušavanja sigurnosti letenja ili da se ne prouzrokuje materijalna šteta”, naveli su.

Moraju se poštovati propisi

Propisima su definisani uslovi, odnosno obaveze i odgovornost kojih operater mora da se pridržava i prije i tokom izvođenja samih operacija dronom. Propisi se odnose na maksimalnu visinu, horizontalnu udaljenost i zabrana u skladu sa kategorijom operacija.

“Operator drona je odgovoran za sigurno letenje dronom i izvođenje operacija. Bitno je dodati da, osim sa navedenim pravilnikom i tehničkom dokumentacijom, sve mora biti usklađeno i sa drugim propisima. Oni se odnose na sigurnost, privatnost, zaštitu podataka, materijalnu odgovornost i zaštitu životne sredine. Također, ukoliko se operacije dronom obavljaju u zoni aerodroma, potrebna je, osim odobrenja BHDCA, i saglasnost nadležne jedinice kontrole vazdušnog saobraćaja”, kazali su nam.

S druge strane, svako nepridržavanje uslova i svako kršenje zabrana može značiti kaznu za vlasnika drona.

“Ukoliko službeno lice BHDCA utvrdi da je vlasnik/operator drona ugrozio sigurnost i na bilo koji drugi način prekršio propisane uslove, može da suspenduje, povuče ili ukine odobrenje, potvrdu i bilo koji drugi dokument koji je izdat od strane BHDCA.

Također, Zakonom o vazduhoplovstvu BiH propisane su i krivične odredbe u slučaju nepostupanja po pravilima i propisima. U slučaju da ustanovi da postoji osnovana sumnja u pogledu izvršenja prekršaja, vazduhoplovni inspektor pokreće postupak pred nadležnim sudom za prekršaje”, navode iz BHDCA za Raport.