26 Februara, 2024

Busovacki.ba

Objektivno i na vrijeme!

Zmije sve češće na trotoarima, ulicama: Ali samo jedna je opasna po život čovjeka

Sramota je za državu, a još veća za medicinske ustanove što u BiH trenutno nema antiviperinum seruma protiv zmijskog otrova, kazao je za “Avaz” profesor emeritus Avdo Sofradžija, jedan od vodećih bh. biologa i genetičara, autor više od 300 knjiga, naučnih i stručnih radova, rukovodilac i učesnik 60 naučnoistraživačkih projekata i desetina naučnih skupova.

Nosili planinari

Iako neki profesori tvrde da serum nije od velike pomoći u slučaju ujeda zmije, Sofradžija tvrdi da to nije tačno.

– Prema svim preporukama, nakon ujeda zmije čovjek se zbrinjava podvezom, transportira se do ljekara i daje mu se serum. Pa prije nekoliko decenija svaki planinar je uz sebe nosio antiviperinum serum – dodaje profesor Sofradžija.

Sofradžija je, nakon decenija istraživanja na terenu, prikupljanja dostupnih podataka, objavio i knjigu “Vodozemci i gmizavci”, u kojoj je posebno poglavlje posvećeno zmijama.

– Mi nemamo klasične šarke, ali imamo šargana, kao posebnu podvrstu, koju su i Austrijanci opisali kao Vipera berus bosniensis, bosanski endemični šaran. Istraživanja su pokazala da otrov bosanskog šargana pripada grupi neurotoksičnih otrova, dok su kod ostalih otrovnica ti otrovi hemotoksični – kaže Sofradžija.

Ljekarska pomoć

Od otrovnica na našim prostorima, jedino poskok ima dovoljnu količinu otrova da usmrti čovjeka, ukoliko izostane pravovremena ljekarska pomoć.

– Naš poskok je najotrovnija zmija u Evropi, a imamo šarku i ursinijevu ljuticu. Međutim, imamo i jednu vrstu koja je najbrojnija, a to je ribarica. Zbog svoje sličnosti sa šaranom često „plati glavom“. Ljudi ne pitaju šta je, je li zmija, samo udri – ističe Sofradžija.