29 Februara, 2024

Busovacki.ba

Objektivno i na vrijeme!

Međunarodni aerodrom Sarajevo: proširenje pristanišne zgrade

S obzirom na rast prometa iz godine u godinu, evidentno je da postojeća infrastruktura na Međunarodnom aerodromu Sarajevo uskoro neće moći zadovoljiti potrebe putnika i prometa.

Zbog toga je nedavno usvojena odluka o proširenje pristanišne zgrade – Terminal B, te je upravo, na osnovu sačinjenog idejnog projekta, osigurana odgovarajuća urbanistička suglasnost nadležnog federalnog ministarstva. 

Procijenjena vrijednost investicije je 38 miliona maraka.

“Pristanišna zgrada Terminala B je objekt kroz koji se vrši prihvat i otprema aviona, putnika, prtljaga, pošte i robe. Riječ je o jednom od najznačajnijih objekata na Međunarodnom aerodromu Sarajevo, koji svojim resursima osigurava izvršavanje aviooperacija. Terminal B je dimenzioniran za procesuiranje milion putnika. Tendencija rasta očekuje se i u ovoj godini, posebno zbog uvođenja novih linija te tako očekujemo da bi u ovoj godini kroz sarajevski aerodrom moglo proći i više od 900.000 putnika. Zbog svega toga proširenje pristanišne zgrade Terminala B predstavlja prioritetni strateški projekat za aerodrom Sarajevo”, kazala je za Radiosarajevo.ba stručna saradnica za odnose s javnošću Aerodroma Sarajevo Sanja Bagarić Arnaut.

Posao izrade glavnog projekta rekonstrukcije i proširenja Terminala B dodijeljen je projektantskoj kući Grupa Arh poznatog sarajevskog arhitekte Seada Gološa.

“Riječ je o inicijalnom projektu koji je ista projektantska kuća izradila još prije sedam godina, a koji je bio osnova za pregovaranje s EBRD-om u smislu zatvaranja finansijske konstrukcije. Nažalost prethodni menadžment je odustao od proširenja pristanišne zgrade, što se pokazalo kao retrogradna odluka jer imamo situaciju da su svi kapaciteti Terminala B postali limitirani odnosno dostigli su svoj maksimum”, istaknula je Bagarić Arnaut.

Naravno, projekt koji je rađen prije više od sedam godina mora biti detaljno preprojektiran kako bi se prilagodio postojećim domaćim i međunarodnim regulativama kako lokalnim, odnosno kako bi se prilagodio aktuelnim avijacijskim i sigurnosnim trendovima, standardima i potrebama modernog aerodroma a sve u cilju kvalitetnijeg i efikasnijeg procesuiranja putnika, prtljaga i zrakoplova.

“Riječ je o izuzetno kompleksnom i izazovnom projektu, posebno uzimajući u obzir da izvođenje radova na proširenju pristanišne zgrade ne smije utjecati na redovno obavljanje aviooperacija, odnosno da nema kašnjenja ili eventualnih prekida u radu”, kazali su iz Međunarodnog aerodroma Sarajevo.

“Proširenje treba osigurati dodatnih blizu 9.000 metara kvadratnih prostora na četiri etaže, i to suteren, prizemlje i dva sprata. Dograđeni dio objekta će činiti jedinstvenu arhitektonsku, građevinsku i tehnološku cjelinu s postojećim Terminalom B.

Planirano je proširenje i povećanje svih kapaciteta kako prostornih tako i tehnoloških za potrebe: registracije putnika i prtljaga, carinske, sigurnosne, pasoške i sanitarne kontrole na dolasku i u odlasku, čekaonice za ukrcavanje putnika, hitne pomoći, sigurnosnog pregleda prtljaga, preuzimanja prtljaga, čekaonice za doček putnika, ugostiteljskih sadržaja, Duty Free Shopa, kancelarijskih i komercijalnih prostora za potrebe aviokompanija i drugih agencija, prostora za vjerske potrebe i svih drugih pratećih službi”.